ایستگاه پمپاژ تنگ حمام

مطالعات فاز یک و دو ایستگاه پمپاژ تنگه حمام و قصرشیرین

الف) مقدمه
این  قرارداد به شماره ۴۵۰۲۵  مورخ ۲۲/۴/۹۱  با موضوع مطالعات فاز یک و دو ایستگاه پمپاژ تنگه حمام و قصرشیرین از سوی سازمان جهادکشاورزی کرمانشاه به این مهندسین مشاور ابلاغ گردید.

ب) اهداف طرح
هدف از انجام این پروژه آبگیری از رودخانه قوره تو و طراحی سیستم تحت فشار برای ۳۰۰ هکتار از اراضی مشرف به دریاچه سد تنگ حمام می باشد.

این مشاور بعد از پیشنهاد الگوی کشت با استفاده از مطالعات هواشناسی و اقلیمی و خصوصیات آب و خاک و سپس محاسبه نیاز آبی اقدام به طراحی سیستم آبگیری، خطوط انتقال و پمپاژ از رودخانه کرد. در این گزارش جهت آبگیری از رودخانه گزینه یابی ما بین آبگیر اسکله ای، برج آبگیر، احداث بند انحرافی و آبگیری از کانال آب آور سد انجام گرفت که در نهایت احداث ایستگاه پمپاژ بر روی کانال آب آور سد تنگ حمام به عنوان سیستم آبگیری منتخب انتخاب گردید.

ج) اجزای پروژه
در طرح حاضر هدف انتقال آب به میزان ۱۵۰ لیتر بر ثانیه به منظور زیر کشت بردن حدود ۳۱۴ هکتار از راضی بایر منطقه می باشد. در این طرح آب از کانال آب آور سد در رقوم ۴۷۱ توسط خط لوله به صورت ثقلی وارد مخزن نیمه مدفون ۴۰ متر مکعبی واقع در رقوم ارتفاعی ۷/۴۶۷ شده و از آنجا به صورت هد مثبت وارد ایستگاه پمپاژ در رقوم ارتفاعی ۴۶۲ شده و توسط ۲  عدد پمپ فشارقوی  WKL 150/3  به مخزن نیمه مدفون ۱۰۰ متر مکعبی واقع در رقوم ارتفاعی ۵۶۹  پمپاژ شده و از آنجا توسط ۲  عدد پمپ فشارقوی  WKL 150/4a به استخر پیشنهادی در رقوم ارتفاعی ۶۸۸ پمپاژ می شود. مشخصات کامل طرح در زیر ارائه گردیده است:

  • خط انتقال

جنس لوله بکار رفته در خط انتقال فولادی به قطر ۳۵۰ میلی متر و ضخامت جدار ۵/۴ میلی متر می باشد. طول قسمت ابتدایی مسیر ۱۱۸۰ متر و طول قسمت انتهایی مسیر ۲۰۱۰ متر می باشد.
فشار کاری در هر دو قسمت مسیر ۲۵ بار می باشد.

  • جاده دسترسی

در این طرح نیاز به احداث جاده دسترسی به طول ۲/۳ کیلومتر از محل ایستگاه اول تا مخزن ۱۲۰۰ متر مکعبی انتهایی می باشد که با توجه اهمیت کم و تردد بسیار کم این مسیر، به رو سازی زیراساس رودخانه ای ۱۵ سانتیمتر و اساس رودخانه ای ۱۰ سانتیمتر بسنده شده است. عرض کلی راه با احتساب عرض ترانشه ۷ متر خواهد بود. که جهت عملیات احداث خط لوله شامل باراندازی لوله های و حفر ترانشه و جاگذاری لوله ها مناسب است.

  • ساختمان ایستگاهها

دو واحد ساختمان ایستگاه پمپاژ این پروژه به صورت سوله هایی با دهانه ۸ متر و طول ۱۶ متر (شامل فضای بار انداز و تاسیسات مکانیکال ) به همراه بخش جانبی با دهنه ۵ مترو طول ۱۲ متر (شامل اتاق نگهبانی و تاسیسات برقی) طراحی شده است.حداکثر ارتفاع سوله ها در تاج بخش تاسیسات مکانیکال به حدود ۵/۶ متر می رسد که ارتفاع کافی جهت تاسیسات و جرثقیل سقفی ۶ جهته را تامین می کند. ظرفیت اسمی جرثقیل ۶ جهته ۵/۲ تن است که در حمل و جاگذاری الکتروموتورهای کوپله شده کارآمد خواهد بود.

  • تاسیسات پمپاژ و تاسیسات ضربه قوچ

براي تعديل فشار در خط، نصب يك واحد شیر یکطفه سوپاپی فنردار ضد ضربه قوچ  و همچنین نصب یک واحد  SRV (تخلیه کننده فشار) بلافاصله بعد ایستگاه پمپاژ و تکرار همین مجموعه شیر در قسمت میانی مسیر خط انتقال به منظور کاهش (کنترل) فشار بیشینه و قرار دادن چندین عدد شیر تخلیه هوا در مسیر خط (به خصوص در نقاط خط الرأس) پيشنهاد مي‌گردد.
جهت تامین برق ایستگاهها نیاز به پست زمینی می باشد که با استعلام از شرکت برق استان، امکان گرفتن اشعاب به میزان ۴۵۰ کیلو وات جهت هر ایستگاه وجود دارد.

رديف شـــــرح قسمت ابتدایی مسیر قسمت انتهایی مسیر
۱ رقوم ابتدا  (محور پمپ) (متر) ۵/۴۶۲ ۵۶۴
۲ رقوم انتها (متر) ۵/۵۷۰ ۶۹۰
۳ اختلاف ارتفاع استاتيکی (متر) ۱۰۸ ۱۲۶
۴ جنس لوله خط انتقال آب فولادی فولادی
۵ طول لوله (متر) ۱۱۸۰ ۲۰۰۶
۶ دبي (ليتر بر ثانيه) ۱۵۰ ۱۵۰
۷ قطر لوله (ميليمتر) ۳۵۰ ۳۵۰
۸ سرعت (متر بر ثانيه) ۵۶/۱ ۵۶/۱
۹ افت ديناميكي (متر) ۱۲ ۲۱
۱۰ اختلاف ارتفاع ديناميکی (متر) ۱۲۰ ۱۴۷
۱۱ نوع پمپ: فشارقوی WKL 150/3 WKL 150/4a
۱۲ تعداد پمپ هاي فعال + رزرو (دستگاه) ۱+۲ ۱+۲
۱۳ دبي هر پمپ (متر مكعب بر ساعت) ۲۷۰ ۲۷۰
۱۴ ارتفاع پمپاژ (متر) ۱۳۲ ۱۵۰
۱۵ قطر پروانه (ميليمتر) ۳۶۰ ۳۴۵
۱۶ الكتروموتور (كيلو وات) ۲۰۰ ۲۰۰
۱۷ دور موتور (دور در دقيقه) ۱۴۵۰ ۱۴۵۰
۱۸ راندمان (درصد) ۷۸ ۷۸
۱۹ مصرف هر الکتروپمپ (كيلو وات) ۲۰۰ ۲۰۰
۲۰ مصرف کل الکتروموتورهادر بار نامی (كيلو وات) ۴۰۰ ۴۰۰

سیستم تحت فشار

با توجه به الگوی کشت (انگور یاقوتی) در نظر گرفته شده و نیاز آبی این محصول و وضعیت توپوگرافی منطقه شبکه آبیاری قطره ای برای مساحت ۳۱۴ هکتار طراحی شد.

اجزای طراحی سیستم آبیاری قطره ای:

قطره چکان:
براي درختان انگور تعداد ۲ عدد قطره چکان خود تنظیم کرونا یورو دریپ استفاده شده است كه از فشار ۱۰ تا ۴۰ متر داراي قابليت توزيع يكنواخت آب در داخل مزرعه مي‌باشند. با دبي ۴ ليتر در ساعت با فشار كاركرد ۱۰ متر در نظر گرفته شده است. فاصله کاشت درختان ۲×۳ در نظر گرفته شد.
دور آبياري ( ):براي رسيدن به اهداف روش آبياري قطره‌اي و رساندن متوالي آب به خاك و بر اساس تجارب عملي و وضعيت اقليمي منطقه دور آبياري را اصلاح نموده و برابر ۱ روز در نظر مي‌گيريم.

هیدرومدول آبیاری:   هیدرو مدول  عملی  درخت انگور ۵/۰ لیتر در ثانیه در هکتار در نظر گرفته شد.

ظرفيت کل سيستم:
دبی موردنیاز سیستم با استفاده از هیدرومدول آبیاری۱۵۷ لیتر در ثانیه می باشد.

جانمایی شبکه:
با توجه به پارامترهای آبیاری محاسبه شده و با مشخص شدن دور آبیاری (۱ روز) و زمان آبیاری (۳ ساعت در روز)، تعداد شیفت های آبیاری با در نظر گرفتن ساعت های ممکن آبیاری در هر دوره ۷ نوبت در نظر گرفته شد. در هر نوبت به طور متوسط ۴۵ هکتار از اراضی، مورد آبیاری قرار خواهند گرفت.

طراحی شبکه لوله های نیمه اصلی، فرعی، مانیفیلد و لترال ها:

آب شبکه از محل استخر که در رقوم ۶۸۸ متر واقع شده و دارای بالاترین کد ارتفاعی نسبت به اراضی می باشد، تامین می شود. توسط یک لوله فولادی به قطر ۳۵۰ میلی متر آب به لوله های اصلی شبکه انتقال می یابد. لوله های اصلی با قطر ۳۱۵ میلی مترپلی اتیلن با فشار کارکرد ۶و۱۰ اتمسفر درنظر گرفته شده است. بقیه خطوط انتقال از جنس پلی اتیلن با قطر های مختلف برای فشار کارکرد ۶ اتمسفر طراحی شد.
طول انتخابی برای لترال ها ۷۰ متر با قطر ۱۶ میلی متر و در برخی نواحی به دلیل جلوگیری از به هم ریختن قطعه بندی اراضی تا ۷۹ متر در نظر گرفته شد. لترال ها به شکل دو طرفه و در برخی نواحی به شکل یک طرفه  از مانیفیلدها انشعاب می گردند. قطر مانیفیلدها در این سیستم ۵۰ میلی متر در نظر گرفته شد.
به دلیل شیب تند در برخی از قسمت های اراضی شیر فشار شکن با اقطار مختلف استفاده شد. شیر تخلیه هوا و تخلیه رسوب نیز برای شبکه در نظر گرفته شد. سیستم کنترل مرکزی مدلAYTOK  برای دبی ۱۷۵ و فشار تا ۴۵ متر در نظر گرفته شد.

د) برآورد هزینه های اجرایی و خرید:

برآورد هزینه های اجرایی

ردیف شرح مبلغ (ريال)
۱ خط انتقال و جاده دسترسی ۳۹,۹۷۰,۵۷۷,۲۴۳
۲ شبکه تحت فشار (اسناد شماره یک) ۲۰,۸۳۳,۰۹۴,۵۴۲
۳ شبکه تحت فشار (اسناد شماره دو) ۱۰,۹۷۵,۳۶۳,۷۵۲
 جمع کل هزینه های اجرایی (ريال) :  ۷۱,۷۷۹,۰۳۵,۵۳۷  

برآورد هزینه های خرید

ردیف شرح قیمت (ريال)
۱ هزینه های خرید شیرآلات و اتصالات ایستگاه های پمپاژ ۷,۹۲۳,۳۹۶,۰۰۰
سیستم تحت فشار از استخر تا لوله های به قطر ۶۳ میلی متر ۹,۹۵۷,۹۴۰,۹۰۰
سیستم تحت فشار از لوله به قطر ۶۳ میلی متر تا قطره چکانها ۶,۴۰۹,۲۱۲,۲۰۰
جمع کل هزینه های خرید (ريال) :    ۲۴,۲۹۰,۵۴۹,۱۰۰

 برآورد کلی هزینه های طرح

ردیف شرح مبلغ (ريال)
۱ هزینه های خرید ۲۴,۲۹۰,۵۴۹,۱۰۰
۲ هزینه های اجرا ۷۱,۷۷۹,۰۳۵,۵۳۷
              برآورد کل طرح (ريال) :   ۹۶,۰۶۹,۵۸۴,۶۳۷

هزینه های اجرایی و خرید پروژه مبلغ ۹۶,۰۶۹,۵۸۴,۶۳۷ ریال برآورد گردیده است.