مطالعات مرحله دوم طرح شبکه فرعی (درجه ۳و۴) اراضی دشت جگیران شرقی از طرح گرمسیری

بازنگری مطالعات مرحله اول و انجام مطالعات مرحله دوم طرح تأسیسات آبرسانی جایگزین شهر گهواره و جاده دسترسی توتشامی

الف) مقدمه
این قرارداد به شماره ۲۲۰/۱۰۰/۱۲۵۸۴ مورخ ۲۸/۳/۹۶ با موضوع بازنگری مطالعات مرحله اول و انجام مطالعات مرحله دوم طرح تأسیسات آبرسانی جایگزین شهر گهواره و جاده دسترسی توتشامی از سوی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه به این مهندسین مشاور ابلاغ گردید.

 ب) اهداف طرح
آب شرب گهواره به عنوان یکی از مراکز اصلی جمعیتی در شهرستان دالاهو از رودخانه زمکان و چشمه توتشامی تأمین می شود، از آنجایی که سد زمکان در پایین دست محل ایستگاه پمپاژ فعلی آب شهر گهواره در حال ساخت است، در زمان بهره برداری از سد، ایستگاه پمپاژ تأمین آب شهر گهواره و جاده موجود روستای توتشامی مستغرق می شوند. لذا در موضوع این قرارداد جاده جایگزین روستای توتشامی، تأسیسات پمپاژ و خط انتقال جایگزین شهر گهواره مورد مطالعه قرار می گیرد.

 ج) اجزای پروژه
این طرح در پنج بخش کلی زیر دسته بندی می شود که شامل:

 • خط انتقال آب از چشمه ی توتشامی تا مخزن ذخیره به طول تقریبی ۴/۹ کیلومتر
 • ایستگاه پمپاژ و مخزن مکش توتشامی
 • مخزن ۱۰۰۰ مترمکعبی بتن مسلح شهر گهواره
 • جاده جایگزین روستای توتشامی به طول تقریبی ۲/۱ کیلومتر

اجزای مربوط به احداث ایستگاه پمپاژ و عملیات آبرسانی:

 • تعیین محل ایستگاه پمپاژ در محدوده روستای توتشامی
 • لوله گذاری خط انتقال آب از محل چشمه توتشامی تا ایستگاه پمپاژ به صورت ثقلی با لوله فولادی به قطر ۴۰۰ میلی متر و به طول تقریبی ۱۲۵۰ متر
 • لوله گذاری خط انتقال آب از ایستگاه پمپاژ تا مخزن ذخیره با لوله فولادی به قطر ۲۵۰ میلی متر به طول ۸۱۰۰ متر
 • احداث مخزن ذخیره ۱۰۰۰ مترمکعبی و یک واحد ایستگاه پمپاژ:

آب چشمه توتشامی توسط لوله فولادی به قطر ۴۰۰ میلی متر به صورت ثقلی به داخل حوضچه مکش ایستگاه پمپاژ روستای توتشامی انتقال یافته و سپس توسط ۲ دستگاه(۱ فعال+۱ رزرو) الکتروپمپ فشار قوی WKL125/6a (160 کیلو وات) توسط لوله فولادی به قطر ۲۵۰ میلی متر به مخزن ذخیره انتقال مي يابد.

 • نصب پمپ ها و شیرآلات
 • برق رسانی به ایستگاه پمپاژ

اجزای مربوط به جاده دسترسی توتشامی:

 • عملیات خاکبرداری، سنگ برداری، خاکریزی، رگلاژ کف، روسازی مسیر
 • ساخت ابنیه مربوطه

د) هزینه های اجرایی و خرید
هزینه های اجرایی و خرید پروژه مبلغ ۹۰،۱۰۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال برآورد گردیده است.