پمپ آب سانتریفیوژ

توزیع کنندگان پمپ آب سانتریفیوژ

پمپ آب سانتریفیوژ یک دستگاه مکانیکی است که برای حرکت سیال از طریق انتقال انرژی چرخشی از یک یا چند روتور محرک به نام پروانه طراحی شده است و همچنین سیال در امتداد

بیشتر بخوانید