عرضه مستقیم پمپ آب

عرضه مستقیم پمپ آب پشت تراکتوری

در دنیای امروز که به دلیل افزایش جمعیت ناگهانی جهان و افزایش مصرف مواد غذایی کشاورزی بسیار امری حیاتی است. با این وجود چند سالی است که به دلیل خشک سالی های پی

بیشتر بخوانید

عرضه مستقیم پمپ آب غوطه ور

پمپ آب غوطه ور بشقابی از جمله ادوات و تجهیزات کشاورزی است که دارای عملکرد ساده و در عین حال بسیار پر کاربرد برای آبیاری باغ ها و زمین های کشاورزی می باشد.استفا

بیشتر بخوانید