عرضه پمپ آب غوطه ور

عرضه مستقیم پمپ آب غوطه ور

پمپ آب غوطه ور بشقابی از جمله ادوات و تجهیزات کشاورزی است که دارای عملکرد ساده و در عین حال بسیار پر کاربرد برای آبیاری باغ ها و زمین های کشاورزی می باشد.استفا

بیشتر بخوانید